Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 29 (có đáp án): Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp (bt2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 29 (có đáp án): Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp (bt2)

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 29 (có đáp án): Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp (bt2)

Bài số 2 :
Cho bảng số liệu sau :
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ 2013
( Đơn vi : % )

Năm 2005 2013
Đồng bằng sông Hồng (1) 20,3 28,2
Trung du và mìn núi Bắc Bộ (2) 4,8 4,9
Bắc Trung Bộ (3) 2,0 2,3
Duyen hải Nam Trung Bộ (4) 5,3 8,5
Tây Nguyên (5) 0.8 0,7
Đông Nam Bộ (6) 57,6 45,8
Đồng bằng sông Cửu Long ( 7) 9,2 9,6

Căn cứ vào bảng số liệu và kỹ năng và kiến thức đã học, vấn đáp những câu hỏi sau :

Câu 1: Những vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng

Quảng cáo

A. 1,2,3,6 B. 2,5,6,7
C. 1,2,3,7 D. 2,4,6,7
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Qua bảng số liệu, ta thấy: Các vùng 1,2,3,4,7 có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng và các vùng 5,6 có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp giảm.

Câu 2: Những vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp giảm

A. 1,2 B. 5,6
C. 3,4 D. 5,7

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Qua bảng số liệu, ta thấy: Các vùng 1,2,3,4,7 có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng và các vùng 5,6 có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp giảm.

Câu 3: Năm 2005, chênh lệch giữa vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất và thấp nhất vùng là

A. 37,9 % B. 45,1 %
C. 56,8 % D. 60,2 %
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Năm 2005, vùng sản xuất công nghiệp cao nhất là Đông Nam Bộ chiếm 57,6% và vùng có tỉ trọng sản xuất nông nghiệp thấp nhất là Tây Nguyên chiếm 0,8%. Như vậy, chênh lệch giữa vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất và thấp nhất vùng là 56,8%.

Câu 4: Năm 2013, chênh lệch giữa vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất và thấp nhất vùng là

A. 42,1 % B. 43,1 %
C. 44,1 % D. 45,1 %
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Năm 2013, vùng sản xuất công nghiệp cao nhất là Đông Nam Bộ chiếm 45,8% và vùng có tỉ trọng sản xuất nông nghiệp thấp nhất là Tây Nguyên chiếm 0,7%. Như vậy, chênh lệch giữa vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất và thấp nhất vùng là 45,1%.

Câu 5: Để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng của nước ta năm 2005 và năm 2013, dạng biểu đồ thích hợp là:

A. Biểu đồ cột ghép B. Biểu đồ miền
C. Biểu đồ tròn D. Biểu đồ đường
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài, ta thấy biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng của nước ta năm 2005 và năm 2013.

Quảng cáo

Câu 6: Một trong những nguyên nhân giúp cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước là

A. Tâp trung nguồn lao động có trình độ, năng động
B. Có lực lượng lao động nhiều kinh nghiệm tay nghề trong sản xuất nông nghiệp
C. Có nguồn điện dồi dào
D. Có nhiều ngành công nghiệp truyền thống lịch sử
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Đông Nam Bộ là vùng có trình độ sản xuất cao nhất nước ta, tập trung nhiều lao động có trình độ, chuyên môn và năng động nhất nước ta nên tạo ra một khối lượng sản phẩm có giá trị kinh tế cao mang lại giá trị sản xuất lớn nên Đông Nam Bộ lúc nào cũng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất nước ta.

Câu 7Một trong những nguyên nhân giúp cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước là

A. Có trường bay quốc tế
B. Có cảng biển
C. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật tốt nhất cả nước
D. Có nhiều đô thị nhất cả nước
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Đông Nam Bộ không những là nơi tập trung nhiều lao động có tài nghề, trình độ và năng động nhất cả nước mà còn có cơ sở vật chất – cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt nhất cả nước, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp có qui mô lớn và vừa nhiều nhất cả nước nên Đông Nam Bộ luôn là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước.

Câu 8: Một trong những nguyên nhân giúp cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước là

A. Có số lượng những TT công nghiệp nhiều nhất cả nước
B. Tập trung những TT công nghiệp có quy mô rất lớn và lớn
C. Có nguồn lao động dồi dào nhất cả nước
D. Tập trung nhiều ngành công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Đông Nam Bộ không những là nơi tập trung nhiều lao động có tài nghề, trình độ và năng động nhất cả nước mà còn có cơ sở vật chất – cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt nhất cả nước, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp có qui mô lớn và vừa nhiều nhất cả nước nên Đông Nam Bộ luôn là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước.

Câu 9 : Một trong những nguyên nhân giúp cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước là

A. Có nhiều ngành công nghiệp truyền thống cuội nguồn
B. Tập trung những ngành công nghiệp công nghệ cao
C. Tập trung nhiều ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động đại trà phổ thông
D. Có ngành công nghiệp lọc – hóa dầu tăng trưởng
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Đông Nam Bộ không những là nơi tập trung nhiều lao động có tài nghề, trình độ và năng động nhất cả nước mà còn có cơ sở vật chất – cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt nhất cả nước, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp có qui mô lớn và vừa nhiều nhất cả nước với các ngành công nghiệp chú trọng phát triển các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, trọng điểm và công nghệ cao. Chính vì vậy, Đông Nam Bộ luôn là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước.

Câu 10: Nhận xét nào dưới đây không đúng từ bảng số liệu trên :

A. Giá trị sản xuất công nghiệp của những vùng không giống nhau
B. Vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất là Đông Nam Bộ
C. Vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất là Tây Nguyên
D. Tất cả những vùng tỉ trọng gia strij sản xuất công nghiệp đều tăng
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Qua bảng số liệu, ta thấy:

– Các vùng 1,2,3,4,7 có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng và những vùng 5,6 có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp giảm .

– Giá trị sản xuất công nghiệp không giống nhau giữa các vùng. Đông Nam Bộ luôn là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất và Tây Nguyên là vùng có tỉ trọng sản xuất công nghiệp nhỏ nhất.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 12 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com