Mẫu NA6 là gì? Dùng làm gì? Hướng dẫn điền mẫu đơn NA6

Trong bộ hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, thì tờ khai mẫu NA6 là giấy tờ bắt buộc phải có và nó áp dụng với các trường hợp dù người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo diện thương mại.

Mẫu NA6 - Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Khi chuẩn bị một bộ hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thì việc điền vào mẫu đơn NA6 rất quan trọng, vì nó cần có sự chính xác cao về các thông tin, tránh đi sự việc sai sót không mong muốn mà ảnh hưởng đến quá trình xin thẻ tam trú.

Mẫu NA6 cấp thẻ tạm trú

Mẫu đơn NA6 Full

Mẫu đơn NA6 hay còn được gọi là công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người quốc tế tại Nước Ta và mẫu này cũng được phát hành kèm với thông tư số 04/2015 / TT-BCA của Bộ Công an ngày 05 tháng 01 năm năm ngoái lao lý vbeef những mẫu sách vở tương quan đến việc xuất nhập cảnh, cư trú của người quốc tế tại Nước Ta .
Biểu mẫu này sẽ được dùng cho những doanh nghiệp, tổ chức triển khai hoạt động giải trí tại Nước Ta để xin cấp thẻ tạm trú cho người nước như chủ góp vốn đầu tư, người lao động có giấy phép thao tác, và những trường hợp được miễn giấy phép lao động .

Tải mẫu NA6 mới nhất

  • Bạn có thể tải trực tiếp mẫu đơn NA6 mới nhất tại website của bộ công an tại địa chỉ bocongan.gov.vn
  • Hoặc có thể tải ngay TẠI ĐÂY.

3. Nội dung mẫu và hướng dẫn điền mẫu NA6

Mẫu (Form) NA6

Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015 / TT-BCA ngày 05-01-2015

…………………….(1)
Trụ sở tại :
Điện thoại :
Số : … … … … … ..

V/v Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

… … … ngày, … … tháng … … năm … … …

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ( 2 )
Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho … … … … … người quốc tế sau đây :

Số TT Họ tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Hộ chiếu số Vị trí

công

việc

( Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú kèm theo )

Thủ trưởng cơ quan/tổ chức

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu )


Ghi chú:

( 1 ) Tên cơ quan, tổ chức triển khai :

  • Điền Tên Doanh nghiệp bảo lãnh người quốc tế ;
  • Điền địa chỉ công ty theo ĐK kinh doanh thương mại ;
  • Điền số điện thoại thông minh công ty để Cơ quan xuất nhập cảnh liên lạc khi thiết yếu ;
  • Điền số công văn ;

( 2 ) Điền Cơ quan Xuất nhập cảnh mà doanh nghiệp nộp hồ sơ ý kiến đề nghị cấp thẻ tạm trú ( Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công An hoặc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh / thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở ĐK kinh doanh thương mại ;
Điền chức vụ, nghề nghiệp của người quốc tế tại doanh nghiệp .

Mẫu NA6 và NA8 có gì khác nhau

Tuy rằng 2 mẫu đơn NA6 và mẫu NA8 đều là dành cho việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Nhưng về chức năng của 2 mẫu này thì khác nhau.

  • NA6: đây là công văn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú, công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú cho một người nước ngoài nào đó. Nghĩa là mẫu này dành cho đơn vị, tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài kê khai.

  • NA8: đây là tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú, nghĩ là nó mẫu tờ khai dành cho cá nhân xin cấp thẻ tạm trú kê khai toàn bộ thông tin của mình.

Cơ quan tiếp nhận mẫu đơn NA6

Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao ( so với người thuộc diện cấp thẻ tạm trú NG3 ) .
Danh sách 3 Cục Quản lý xuất nhập cảnh đại diện thay mặt cho 3 miền Bắc, Trung, Nam :

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình tiến hành xin thẻ tạm trú hoặc về mẫu NA6, NA8 xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, hãy liên hệ ngay cho Gia Hợp để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Hotline 0966078777 gia hợp